Psykoterapi

Psykoterapi er et samtaleforløb, hvor vi sammen nysgerrigt undersøger problemstillinger, du har brug for at kigge på. Du lærer på den måde dig selv og dine gentagelsesmønstre at kende på godt og ondt.

Bevidsthed er første skridt mod at kunne leve det liv, du ønsker. Når du kender dine styrker, ressourcer og muligheder, kan du arbejde med dine gentagelsesmønstre og problemstillinger. Får du kontakt til dine behov, ønsker og muligheder ved du, hvordan og hvor du vil arbejde dig hen imod. Psykoterapi kan hjælpe dig med denne udvikling og bevidsthed. Psykoterapi kan også hjælpe dig med alt fra mindre problemer til kriser og traumer/chok i livet.

Måske genkender du noget af det følgende:

 • Du har svært ved at mærke dine egne behov, sætte grænser eller træffe valg.
 • Du føler dig ensom, forkert eller betydningsløs.
 • Du har lavt selvværd eller selvtillid.
 • Du føler, at du skal være perfekt eller bevare kontrollen.
 • Du lider af stress, depression eller angst.
 • Du længes efter at blive elsket, som den du er.
 • Du kan ikke finde meningen med dit liv.
 • Du føler dig frustreret eller magtesløs, f.eks. over din livssituation.
 • Du har problemer i dine relationer.
 • Du er berørt af misbrug, vold eller psykisk sygdom.
 • Du slås med en spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd
 • Du står i en anden svær situation eller krise i dit liv. F.eks. problemer i parforholdet, skilsmisse, sygdom, smerter, dødsfald, arbejdsløshed eller noget helt andet.

Sorg og tab er uundgåelige følger af mange svære situationer og kriser i livet. Det gælder også, hvis du har været udsat for traumatiske begivenheder eller chok, som f.eks. krig, seksuelt misbrug, vold, overfald eller ulykker. Spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi og overspisning eller BED (binge eating disorder), selvskadende adfærd, misbrug og psykisk sygdom bringer også sorg og tab med sig. Derudover rammes ikke blot den enkelte men hele familien påvirkes.

Hvordan
Kemien mellem os er vigtig. Men lige så vigtigt er det, at du oplever et trygt rum, hvor du kan møde dig selv, og du har oplevelsen af at udvikle dig. Se evt. mere om min måde at arbejde på under profil.
Det er desuden afgørende for terapiens resultat, at du har vilje og lyst til at se på og arbejde med dig selv.

Somme tider kan det være svært at afgøre om en problemstilling mest har med dig selv at gøre, eller om det er i dit parforhold eller din familie problemstillingen bedst håndteres. Kontakt mig for en snak, så finder vi en vej.