Profil

Mit navn er Janne Oreskov. Jeg er bl.a. uddannet psykoterapeut. Se evt. mere om mine uddannelser mm. under baggrund.

Som medlem af psykoterapeutforeningen er det en selvfølge, at jeg arbejder efter deres etiske regler, har fuld tavshedspligt, og går i supervision.

Jeg er desuden medlem af etikudvalget i Psykoterapeutforeningen.


Mit menneske- og udviklingssyn
Grundlæggende for mit menneskesyn er anerkendelse og dermed ligeværd. Nærvær, kontakt og tryghed i relationen er helt grundlæggende for al udvikling. Men også nyserrighed, humor og ydmyghed ser jeg som vigtige grundsten i alt forandringsarbejde. Jeg tager udgangspunkt i dine værdier, ressourcer og kompetencer, så selvværd og selvtillid syrker dit fundament til at mestre dit liv og din balance.

Stor værktøjskasse
Vi er alle forskellige og har derfor brug for at blive set og mødt som det unikke menneske, vi er. Jeg tager udgangspunkt i dig, hvor du er lige nu, og hvor du vil hen. Derfor er det vigtigt for mig at have en stor værktøjskasse med mange forskellige værktøjer, metoder, teorier og indgangsvinkler at arbejde ud fra. Det kan være metoder som f.eks. coaching, samtaleterapi, kropsøvelser, samarbejdsøvelser, mindfulness, fantasirejser og drømmetydning.

Du er udgangspunktet
I terapien er udgangspunktet dig, og de ønsker du har til terapien. Hvilke metoder og værktøjer jeg bruger, afhænger derfor helt af dig og dine behov og grænser. Formålet er at hjælpe dig med at lære dig selv bedre at kende og finde dine ressourcer og balancen i dit liv. Kemien mellem os er vigtig. Men lige så vigtigt er det, at du oplever et trygt rum, hvor du kan møde dig selv, og du har oplevelsen af at udvikle dig. Det er desuden afgørende for terapiens resultat, at du har vilje og lyst til at se på og arbejde med dig selv.

Min teoretiske og praktiske vinkel
Selv om vi fokuserer på dit liv lige nu og nysgerrigt undersøger en oplevelse eller hændelse i dit nuværende liv, kan din reaktion vise sig at have rødder tilbage i et gentagelsesmønster fra din opvækst. Vi har alle tilegnet os gentagelsesmønstre i vores liv, når vi har været nødt til at finde en måde at overleve på fysisk og/eller psykisk. Derfor lægger jeg teoretisk stor vægt på Neuroaffektiv Udviklingspsykolog, krop og følelser. Denne teori understøtter relationens betydning og nødvendigheden af at arbejde helhedsorienteret med både krop og sind, samt at det er nødvendigt med mange forskellige tilgange og metoder.

Kort fortalt er Neuroaffektiv udviklingspsykologi sammenhængen mellem den nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi. Disse sammenhænge forklarer menneskers psykiske og sociale udvikling i sammenhæng med hjernens fysiske modning på en helhedsorienteret og sammenhængende måde. Det er den danske psykolog Susan Hart, der står for denne teori. Er du blevet nysgerrig, så læs min korte artikel om begrebet.

Mine andre terapeutiske indgangsvinkler, metoder og værktøjer kommer desuden fra gestaltterapi, eksistentiel terapi, Kemplers familieterapi, Narrativ & systemisk terapi, drømmeteori, mindfulness, kognitiv terapi samt kunstterapeutiske og legende metoder.

Pt. er jeg igang med at fordybe mig i det neuroaffektive en NARM uddannelse og en NAP uddannelse.

Frivilligt arbejde
Jeg har tidligere arbejdet frivilligt for Kræftens bekæmpelse, hvor jeg i flere år havde sorggrupper for børn, der har mistet en forælder, samt for voksne, der har mistet en partner.

I LMS (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade) har jeg også haft frivilligt arbejde, som gruppeleder for åbne støttegrupper.

I TUBA ( Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere) var jeg CO-terapeut i grupper i Næstved. Desuden havde jeg individuelle samtaler med unge voksne i TUBA København.