Parterapi

Det er i relationerne til andre, at vi skabes som menneske på godt og ondt. I din opvækst lærer du mønstre for, hvordan man indgår i relation til andre. Disse mønstre tager du med dig i dit parforhold og i din familie.

Jo tættere relationer du er i, jo sværere kan det være at holde fast i dig selv og samtidig give plads til den anden. Derfor kan parforholdet være konfliktfyldt og udfordrende, men samtidig en stor kilde til udvikling og glæde. Balance og samhørighed i parforholdet bygger på nærvær og kommunikation. Det er sjældent mangel på kærlighed, der er skyld i eller en stor del af problemerne i parforholdet, oftest handler det om uhensigtsmæssig eller manglende kommunikation. 

Fravær og problemer i kommunikationen kan vise sig på mange måder:

 • Måske sidder I fast i de samme skænderier.
 • Måske kniber det med sexlysten hos den ene eller begge.
 • Måske er der jalousi eller utroskab.
 • Måske er I uenige om bolig, økonomi etc.
 • Måske føles forholdet tomt, gråt eller energiløst
 • Måske er der savn efter nærhed, plads eller begge dele.
 • Måske er forældrerollen svær, eller I er bekymret for jeres barn.
 • I har brug for at finde ud af, hvorfor i misforstår hinanden.
 • Måske har I brug for at få afklaret, om forholdet skal fortsætte.
 • Måske har I brug for at finde ud af, hvordan forholdet skal fortsætte.
 • Måske har I brug for at finde ud af, hvordan forholdet skal afsluttes.

Hvordan
Parterapi er et samtaleforløb, hvor I lærer jer selv og hinanden bedre at kende via nærværende kontakt, øvelser og fokus på kommunikationen. Vigtigt er det at afklare, hvad målet med terapien er. Hvad håber I hver især resultatet bliver. Det er ikke alt, vi som par kan løse selv, somme tider kræver det professionel hjælp. Det er en dårlig idé, at vente for længe før I beder om hjælp, da problemerne og afstanden mellem jer risikerer at vokse som tiden går.

Kemien mellem os er vigtig. Men lige så vigtigt er det, at I oplever et trygt rum, hvor I begge føler, at I har plads til at møde jer selv og den anden. Se evt. mere om min måde at arbejde på under profil.
Det er afgørende for terapiens resultat, at I har vilje og mod på at se på og arbejde med jer selv og jeres forhold. Jo bedre I kender jer selv og hinanden, jo bedre kan I holde balancen i livet og ikke mindst i kærligheden.

Somme tider kan det være svært at afgøre om en problemstilling mest har med jeres parforhold at gøre, eller om hele familien er berørt. Har I brug for at få afklaret om hele familien skal deltage i terapien, så kontakt mig for en snak, så finder vi sammen en vej.