Familieterapi

Vi skabes som menneske på godt og ondt i relationerne til andre. I din opvækst lærer du mønstre for, hvordan du indgår i relationen til andre. Disse mønstre tager du med dig i dit parforhold og din familie.

Familien
At få børn kan være en stor omvæltning i livet. Det kan være en udfordring at bevare kæresterelationen til hinanden midt i alle opgaverne som bleskift, godnathistorier, kørsel til fritidsaktiviteter, lektielæsning osv. Opgaver som kommer oven i jobbet og de andre praktiske opgaver med bolig og andet. Det kan resultere i manglende tid og overskud til nærvær i familien. Men det er ikke bare de praktiske opgaver, som kan gøre det svært at bevare harmonien i familien. Forskelle i opvækst, kultur, og familiemønstre kan skabe uenighed og misforståelser f.eks. om, hvordan vi skal kommunikere eller være sammen i familien. Somme tider kan det være gennem børnenes adfærd hjemme, i børnehaven eller skolen, at opmærksomheden henledes på, at der kan være et problem i familien.

Hjælp
Det er ikke altid muligt selv at håndtere familiens problemer, og så er det en god ide med professionel hjælp. Det kan være sårbart at skulle tale åbent om, hvordan vi klarer os som forældre. Først og fremmest er I ikke alene. Ingen mennesker er perfekte, og dermed heller ingen forældre. Vi er ikke herre over alt i vores liv og familie. Desuden kan vi ikke lære noget videre, som vi ikke selv har lært. Heldigvis er det ikke for sent at tage hånd om både os selv og vores børn.

Familiens balance og harmoni kan blive udfordret af mange ”ting”, måske I genkender noget her:

 • I ser et barn, som virker stille, trist eller ensomt.
 • I oplever et barn som reagerer med vred og voldsom adfærd hjemme, i børnehaven eller skolen.
 • I er bekendt med eller mistænker mobning i skolen eller børnehaven.
 • I er bekymret for teenagerens opførsel eller vennekreds.
 • I er uenige om børneopdragelsen.
 • I har brug for at finde ud af, hvorfor i misforstår hinanden.
 • I er ganske enkelt bekymret for et barn.
 • I har brug for hjælp til at takle specifikke situationer eller sætte grænser.
 • I har mange konflikter, skænderier og/eller en generelt dårlig stemning i familien.
 • I oplever søskende, der slås, konkurrerer uhensigtsmæssigt eller bekriger hinanden.
 • I oplever jalousi mellem børnene.
 • I slås med alvorlige problemer som f.eks. en spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd, misbrug, vold, skilsmisse, sygdom, smerter, dødsfald, arbejdsløshed eller andet.

Spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi og overspisning eller BED (binge eating disorder), selvskadende adfærd, misbrug, vold, skilsmisse, sygdom, handicap, dødsfald, arbejdsløshed og psykisk sygdom rammer ikke blot den enkelte, men har ofte konsekvenser for hele familien.

Hvordan
I familieterapi vil vi især kigge på familiens mønstre og kommunikation. Jeg har fokus på, at alle familiens medlemmer får mulighed for at udtrykke sig. Hvilke metoder og værktøjer, vi vil bruge, vil derfor afhænge af familien og de enkelte medlemmers alder, køn, grænser osv. Derudover er det de konkrete årsager og problemer til familieterapien, der er afgørende for, hvordan vi sammen undersøger situationen.

Vigtigt er det at afklare, hvad målet med terapien er. Kemien mellem os er vigtig. Men lige så vigtigt er det, at I oplever et trygt rum, hvor I alle føler, at I har plads til at møde jer selv og hinanden. Se evt. mere om min måde at arbejde på under profil.
Det er afgørende for terapiens resultat, at I har vilje og mod på at se på og arbejde med jer selv og jeres familie. Jo bedre I kender jer selv og hinanden, jo bedre kan I holde balancen i livet og ikke mindst familien.