Coaching

Som coach tilbyder jeg samtaleforløb, hvor vi sammen nysgerrigt undersøger forskellige problemstillinger. Det kan være konkrete problemstillinger, du har brug for at kigge på. Eller måske har du udfordringer eller oplever situationer, du har svært ved at håndtere. Det kan også være et ønske om at nå et mål, udvikle dine kompetencer eller forstå dig selv bedre.

Coaching kan være personlig udvikling, afklaring, målsætning og meget andet. Du bestemmer selv, hvor dybt vi skal gå. At være bevidst om egne ønsker, behov, mål, begrænsninger og muligheder hjælper dig til at nå dine mål og leve det liv, du ønsker.

Coaching kan altså handle om:

  • Hjælp til at takle det, der spænder ben i din hverdag og forhindrer dig i at nå dine mål.
  • Afklaring og håndtering af et problem, en situation eller et valg.
  • Håndtering af stress og forventninger.
  • Udvikle kommunikationsevner, integritet og gennemslagskraft.
  • Hjælp til at sætte realistiske mål og finde vejen dertil.
  • Afdække og udvikle dine styrker, ressourcer og evner.

Afklaring af målet med forløbet er første skridt. Kemien mellem os er vigtig. Men lige så vigtigt er det, at du oplever et rum, hvor du trygt kan ”komme videre".
Det er afgørende for resultatet, at du har vilje og lyst til at sætte dig selv i spil.